Dodatki energetyczne

Uprzejmie informujemy, iż zawiesza się rozpatrywanie wniosków
o przyznanie dodatku energetycznego
, na czas wypłaty dodatku osłonowego tj. na cały 2022 rok  ponieważ dodatki osłonowe w szerszym zakresie i w sposób bardziej kompleksowy wspomogą odbiorców.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie ww. ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skip to content