Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze.
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu socjalnego, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Usługi tabela – pobierz w formacie .PDF
Tabela określająca zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków usługi opiekuńcze uwzględniająca ustalone progi dochodowe.
OD 01 PAŹDZIERNIKA 2018 R.                         KOSZT 1 GODZINY USŁUGI W 2018R. TO 18,00 zł
Dochód na osobę ustalony zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej w stosunku do kryterium dochodowego na osobę w procentach
Wysokość odpłatności w procentach  za 1 godzinę liczona
od kosztów usługi dla:
Osób samotnie gospodarujących
Osób w rodzinach
do 150%
bezpłatnie
do 1.051,50zł
bezpłatnie
do 792,00 zł
powyżej 150%-190%
5
do 1.331,90 zł
10
do 1.003,20 zł
powyżej 190%-230%
10
do 1.612,30 zł
15
do 1.214,40 zł
powyżej 230%-270%
20
do 1.892,70 zł
30
do 1.425,60 zł
powyżej 270%-310%
30
do 2.173,10 zł
50
do 1.636,80 zł
powyżej 310%-350%
50
do 2.453,50 zł
70
do 1.848,00 zł
powyżej 350%-390%
70
do 2.733,90 zł
90
do 2.059,20 zł
powyżej 390%-430%
90
do 3.014,30 zł
100
do 2.270,40 zł
powyżej 430%-470%
100
powyżej 3.294,70 zł
100
powyżej 2.481,60 zł
 
Tabela określająca zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi uwzględniająca ustalone progi dochodowe.
OD 01 PAŹDZIERNIKA 2018 R.                         KOSZT 1 GODZINY USŁUGI W 2018R. TO 23,90 zł
Dochód netto osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie
Wysokość odpłatności w procentach ustalony od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:
osób samotnie gospodarujących
osób w gospodarstwach domowych
  %  
%
do 701,00
nieodpłatnie
nieodpłatnie
powyżej 701 – 928,83
1,5
3,5
powyżej 928,83 – 1.156,65
3
7
powyżej 1.156,65 – 1.314,38
5
11
powyżej 1.314,38 – 1.542,20
7
15
powyżej 1.542,20 – 1.664,88
11
20
powyżej 1.664,88 – 1.787,55
15
25
powyżej 1.787,55 – 1.857,65
22,5
32,5
powyżej 1.857,65 – 1.927,75
30
40
powyżej 1.927,75 – 1.980,33
45
55
powyżej 1.980,33 – 2.032,90
60
70
powyżej 2.032,90 – 2.173,10
75
85
 powyżej 2.173,10 – 2.313,30
90
100
powyżej 2.313,30 
100
100

 

Skip to content