Pomoc dla osób bezdomnych

Pomoc
dla osób bezdomnych
Tam znajdziesz schronienie
Schronisko i noclegownia dla mężczyzn Schronisko dla Bezdomnych im. śvv. Brata Alberta ul. Focha 12, tel. 16 677-07-61 lub 60
Noclegownia dla kobiet Dom Matki i Dziecka „Caritas” ul. Prądzyńskiego 8, tel. 16 670-00-93
Centrum Charytatywne „Caritas” ul. Kapitulna 1, tel. 16 676-90-60
Ciepły posiłek
Kuchnia przy Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek im. BI. Siostry Angeli ul. Poniatowskiego 33 tel. 16 670-72-24
Kuchnia przy Centrum Charytatywnym „Caritas” ul. Kapitulna 1, tel. 16 676-90-60
Tam się wykąpiesz
Łaźnia przy Schronisku dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta ul. Focha 12, tel. 16 677-07-61 lub 60
Łaźnia przy Centrum Charytatywnym „Caritas” ul. Kapitulna 1, tel. 16 676-90-60
Odzież
Polski Czerwony Krzyż
ul. Rzeczna 20 S5 tel. 16 670-04-02 tel. 16 670-60-68
Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta ul. Focha 12 tel. 16 677-07-61 lub 60
Centrum Charytatywne „Caritas” ul. Kapitulna 1, tel. 16 676-90-60
Pomoc doraźna
Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom ul. Św. Brata Alberta 10, tel. 16 672-30-04
Ważne adresy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Leszczyńskiego 3 w godz. 7.30 – 15.30, fax. 16 675-05-59 wtorek 8.00 – 16.00 tel. 16 675-05-60, 16 675-21-61
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, bud. Gimnazjum Nr 3 (parter przy ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej (dawna ul. Łukasińskiego 7). w godz. 7.30 – 15.30 tel. 16 675-20-42 wtorek 8.00 – 18.00 tel. 16 675-20-45
Skip to content