Numery telefonów wewnętrznych w budynku przy ul. Leszczyńskiego 3

Adres e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl

Nazwisko i imię pracownika Numer wewnętrzny Numer miejski (bezpośredni)
Dział Pomocy Środowiskowej
Rykowska Elżbieta – Kierownik Działu 39 (16) 307-14-39
Asystenci Rodziny
Baran Joanna
Dębicka Iwona
Kapusta Katarzyna
11 (16) 307-14-11
Sekcja ds. DPS i Ośrodków Wsparcia
Fidor Łukasz
Lorenz Teresa
Urycz Katarzyna
16 (16) 307-14-16
Pracownicy socjalni
Bal Katarzyna
Bojko Maria
Kępczyńska Monika
13 (16) 307-14-13
Ostrowska Katarzyna
Zajączkowska Oksana
14 (16) 307-14-14
Ogonowska Klaudia
Popowicz Paulina
Wilczek Anna
21 (16) 307-14-21
Baran Anna
Ochenduszkiewicz Agnieszka
Trojniarz Ludmiła
22 (16) 307-14-22
Dyjak Małgorzata
Kiełtyka Barbara
Wywrot Zofia
23 (16) 307-14-23
Łamasz Katarzyna
Miciak Marek
Moroz Ewa
24 (16) 307-14-24
Bała Ewa
Skrętkowska Dorota
31 (16) 307-14-31
Skubisz Sabina
Szewczyk-Skałuba Kamila
Trelska Anna
32 (16) 307-14-32
Banaś Joanna
Misieńko Urszula
Scholl Edyta
33 (16) 307-14-33
Grochoła-Cielecka Wioleta
Molter-Pilawa Iwona
Zachajusz Wioletta
34 (16) 307-14-34
Michałów Urszula 37 (16) 307-14-37
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Mazek Anna
Tetera-Bandrowicz Renata
15 (16) 307-14-15
Dział Administracyjno-Organizacyjny
Kiernozek Łukasz – Kierownik Działu 25 (16) 307-14-25
Karwowska Joanna 27 (16) 307-14-27
Szałyga Damian 18 (16) 307-14-18
Tyburska Dorota 17 (16) 307-14-17
Fedasz Patrycja 41 (16) 307-14-41
Dział Finansowo-Księgowy
Podgórski Wojciech – Główny Księgowy 26 (16) 307-14-26
Falger Agnieszka 50 (16) 307-14-50
Dzwonnik Karolina
Stachura Paulina
Wołkow Katarzyna
29 (16) 307-14-29
Kochman Urszula
Pająk Renata
35 (16) 307-14-35
Kołodziej Ewelina
Sowa Magdalena
36 (16) 307-14-36
Dział Świadczeń i Dokumentacji
Szczurowski Piotr – Kierownik Działu
Kosyło Karolina
39 (16) 307-14-39
Buczyan Robert
Kamiński Dariusz
Naspińska Agnieszka
Sałdan Ewa
47 (16) 307-14-47
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Szuster Radosław 12 (16) 307-14-12
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Trojnar Bogusław 12 (16) 307-14-12
Radca prawny
Pieniążek Jerzy 25 (16) 307-14-25
Obsługa Informatyczna
Kucab Marcin 38 (16) 307-14-38
Skip to content