Numery telefonów w budynku przy ul. Dworskiego 98

Nazwisko i imię pracownikaNumer wewnętrznyNumer miejski (bezpośredni)
Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
Adamska-Rabiej Ewelina – Kierownik Działu68(16) 675-02-38
Sekcja ds. Świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, pielęgnacyjne
Bobrecka Elżbieta Koba Piotr Warzocha Marta 60(16) 675-02-30
Fundusz alimentacyjny
Krupa-Kałafut Anna62(16) 675-02-25
Sekcja ds. świadczeń 500 PLUS, dodatku osłonowego
Guśkiewicz Katarzyna Palko Monika63(16) 675-02-31
Sekcja ds. świadczeń rodzinnych, dodatek osłonowy
Łuczyk Małgorzata Tenus Dominika69(16) 675-02-34
Obsługa dłużników alimentacyjnych, nienależnie pobrane świadczenia
Domańska Magdalena Korab Izabela Zięba Marzena64(16) 675-02-24
PFRON
Czyżowska Ewelina66(16) 675-02-46
Hass Beata Kołeczek Bartosz67(16) 675-02-37
Dział Dodatków Mieszkaniowych
Świrk Jadwiga – Kierownik Działu76(16) 676-94-08
Sekcja ds. stypendiów i zasiłków szkolnych
Hawro Bernadetta Kuropaś Renata70(16) 676-94-02
Sekcja ds. dodatku mieszkaniowego
Ogryzek Agnieszka Wawro Artur72(16) 676-94-04
Sekcja ds. KDR, dodatku mieszkaniowego
Kasyan Magdalena Miara Anna Michałów Jerzy Sawicka Agnieszka73(16) 676-94-05
Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Szczurowska Elżbieta – Kierownik Działu Spanier Joanna77(16) 676-94-00
Foryś Artur Semp Agnieszka74(16) 676-94-06
Koba Sylwia Sajdak Marzena74(16) 676-94-06
Cwynar  Renata Kotowicz Alicja77(16) 676-94-00
Stecura Katarzyna77(16) 676-94-00
Asystenci Rodziny
Leśko Alicja Zitek Alicja77(16) 676-94-00
Skip to content