Zamówienia do 30.000 Euro

27.11.2018 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe “Usługa przygotowania, dowożenia i wydawania posiłków (obiadów) dwudaniowych do miejsc zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, codziennie, za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt”

Termin realizacji zamówienia: 02.01.2019 r do 31.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe obiady 
Załączniki do zapytania ofertowego
Klauzula informacyjna. dot zapytania ofertowego

 

—————————————————————————————————

 

 

17.11.2017 r
Zapytanie ofertowe obiady 2017

 

 

 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

„Usługa przygotowywania, dowożenia i wydawania posiłków (obiadów) dwudaniowych do miejsc zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu , codziennie, za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt”

 

Termin realizacji zamówienia: 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%

 

Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

 

  • Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie , dowiezienie i wydanie do  30 posiłków obiadowych dziennie składających się z dwóch dań od poniedziałku do piątku tylko w dni pracujące.
  • Usługa realizowana będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00.
  • Posiłki muszą być dobrej jakości o odpowiedniej wadze i wartości odżywczej zgodnie z ustawą           o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz.594 z późn.) zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia  i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności.

 

Zapytanie ofertowe obiady 2017


 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych…

Do pobrania – Zarządzenie.

Do pobrania – Załaćznik nr 1 – Ogłoszenie 1.

Do pobrania – Załaćznik nr 2 – Ogłoszenie 2.

Zarządzenie nr 19/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenie naboru kandydatów…

Do pobrania – Zarządzenie.

25-04-2017r.

Informuję, iż zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji, reintegracji o charakterze zawodowym i zdrowotnym w ramach realizacji projektów wieloletniej “Przemyśl szanse na zmiany” oraz “Aktywny Przemyśl 2014-2020” opracowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Do pobrania – Rozstrzygnięcie otwartych konkursów.

21-04-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia: Zapytanie ofertowe.

Do pobrania – Zapytanie ofertowe – Treningi – nr 6.8.1.RPOWP.2017
Do pobrania – Załącznik do zapytania ofertowego nr 6.8.1.RPOWP.2017

21-04-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia: Zapytanie ofertowe.

Do pobrania – Zapytanie ofertowe – Catering – nr 7.8.1.RPOWP.2017
Do pobrania – Załącznik do zapytania ofertowego nr 7.8.1.RPOWP.2017

7-04-2017r.

Na podstawie art.18a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz upoważnienia Nr 67/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 lutego 2017 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Do pobrania – Unieważnienie otwartego konkursu ofert – konkurs 4
Do pobrania – Unieważnienie otwartego konkursu ofert – konkurs 8

04-04-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia: Zapytanie ofertowe.

Do pobrania – Zapytanie ofertowe – Catering – nr 5.8.1.RPOWP.2017
Do pobrania – Załącznik do zapytania ofertowego nr 5.8.1.RPOWP.2017

04-04-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia: Zapytanie ofertowe.

Do pobrania – Zapytanie ofertowe – Treningi – nr 4.8.1.RPOWP.2017
Do pobrania – Załącznik do zapytania ofertowego nr 4.8.1.RPOWP.2017

08-03-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia: Protokół z wyboru ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1.8.1.RPOWP.2017

Do pobrania – Protokół.

02-03-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia: Protokoły z wyboru ofert.

Do pobrania – Protokół z wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2.8.1.RPOWP.2017

Do pobrania – Protokół z wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 5.8.2.RPOWP.2017

Do pobrania – Protokół z wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 6.8.2.RPOWP.2017

20-02-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia: Zapytanie ofertowe.

Do pobrania – Zapytanie ofertowe nr 6.8.2.RPOWP.2017
Do pobrania – Załącznik do zapytania ofertowego nr 6.8.2.RPOWP.2017

20-02-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia: Zapytanie ofertowe.

Do pobrania – Zapytanie ofertowe nr 5.8.2.RPOWP.2017
Do pobrania – Załącznik do zapytania ofertowego nr 5.8.2.RPOWP.2017

20-02-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia: Zapytanie ofertowe.

Do pobrania – Zapytanie ofertowe nr 1.8.1.RPOWP.2017
Do pobrania – Załącznik do zapytania ofertowego nr 1.8.1.RPOWP.2017

20-02-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia: Zapytanie ofertowe.

Do pobrania – Zapytanie ofertowe nr 2.8.1.RPOWP.2017
Do pobrania – Załącznik do zapytania ofertowego nr 2.8.1.RPOWP.2017

1-02-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia Protokół z wyboru ofert złozonych w odpowiedzi na Zapytania ofertowe nr 3.8.2RPOWP.2017 oraz nr 4.8.2RPOWP.2017

Do pobrania – Protokół nr 4.8.2RPOWP.2017.
Do pobrania – Protokół nr 3.8.2RPOWP.2017.

24-01-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia: Zapytanie ofertowe.

Do pobrania – Zapytanie ofertowe – Catering
Do pobrania – Zapytanie ofertowe Catering – załączniki

Do pobrania – Zapytanie ofertowe – Treningi
Do pobrania – Zapytanie ofertowe Treningi – załączniki

24-01-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia: Ocenę formalną oferty oraz protokół z jej wyboru.

Do pobrania – Ocena formalna oferty
Do pobrania – Protokół z wyboru ofert

16-01-2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia Zapytanie ofertowe na: przeprowadzenie Warsztatów kompetencji społecznych i osobistych uczestników/uczestniczek projektu „Aktywny Przemyśl 2014-2020”

Do pobrania – Zapytania ofertowe.
Do pobrania -FORMULARZ OFERTOWY nr 1.8.2.RPOWP.2017.

Skip to content