Sprawozdawczość MOPS

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2022 r.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2021 r.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2020 r.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2019 r.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2018 r.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2017 r.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2016 r.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2015 r.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2014 r.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2013 r.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2012 r.

Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2022

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2021

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2019

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2018

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2017

Sprawozdanei z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2016

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2015
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2012
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2010
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2009
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2008
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2007
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2006
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2005

Strategie

Zaproszenie na konsultacje społecznejtekst alternatywny

Formularz opiniodawczytekst alternatywny

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Przemyśla na lata 2016 – 2022tekst alternatywny

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2016-2022

Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Przemyśla w latach 2009-2015. tekst alternatywny

 

Skip to content