Konkursy

03.11.2019 r

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzonej w ramach projektu „Przemyślany Rozwój” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na terenie Miasta Przemyśla w okresie od 01 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2020 r.

09.10.2019 r

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektów wieloletnich: „Przemyślany Rozwój” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.


22.03.2019 r

Zarządzenie Nr 38/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 04 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 37/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 04 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

22.03.2019 r

Rozstrzygnięto konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym i zdrowotnym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Przemyślany Rozwój”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0017/18-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 sierpnia 2018r. do 30 września 2020 r

.Rozstrzygniecie konkursów ofert 22-03-2019

Wyniki konkursu dostępne są:

– w Biuletynie Informacji Publicznej,
– na stronie internetowej ośrodka
– na stronie internetowej projektu www.projekty.mops.przemysl.pl,  – na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, Leszczyńskiego 3


08.03.2019 r

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 lutego 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

15.02.2019 r

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 15 lutego 2019r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym i zdrowotnym w ramach realizacji projektów wieloletnich: „Przemyślany Rozwój” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie ogłoszenie otwartych konkursów

Konkurs Nr 1 – Organizacja indywidualnego doradztwa zawodowego

Konkurs Nr 2 – Organizacja kursu kompetencji cyfrowych

Konkurs Nr 3 – Organizacja certyfikowanych szkoleń zawodowych

Konkurs Nr 4 – Organizacja staży zawodowych

Konkurs Nr 5 – Aktywizacja zdrowotna

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie

Zarządzenie Nr 13/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 15 lutego 2019r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert.

Zarządzenie Nr 13/2019 – Nabór kandydatów do komisji konkursowej


04.02.2019 r

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 04 lutego 2019r.

w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Zarządzneie nr 10/2019 z załałcznikiem “Formularz Ogłoszenia” – pobierz

Klauzula informacyjna – pobierz


31.01.2019 r

Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 lutego 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Zarządzenie Nr 8/2019 – pobierz

Uzasadnienie – pobierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2019 – pobierz

Klauzula informacyjna


 

23.01.2019 r

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym i zdrowotnym w ramach realizacji projektów wieloletnich: „Przemyślany Rozwój” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zarządzenie Nr 2/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu
z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym
i zdrowotnym w ramach realizacji projektów wieloletnich: „Przemyślany Rozwój” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zarządzenie Nr 2/2019 – pobierz

Załłącznik Nr 1 – aktywizacja zawodowa – ogłoszenie o konkursie

Załłącznik Nr 2 – aktywizacja zdrowotna – ogłosznie o konkursie

Kalkulacja kosztów – wzór

Sprawozdanie – wzór

Oferta realizacji zadania publicznego

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 3/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert

Zarządzenie Nr 3/2019 – pobierz

Formularz zgłoszenia

Klauzula informacyjna


21.12.2018 r

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 39/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 21 grudnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 39/2018 – do pobrania

Zarządzenie Nr 38/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 21 grudnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Zarządzenie Nr 38/2018 – do pobrania

Zarządzenie Nr 37/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu – Unieważnienie konkursu z dnia 29 listopada 2018 r.

Unieważnienie konkursu – do pobrania.

—————————————————————————————-

12.12.2018 r

Klauzula informacyjna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania na usługę przygotowania, dowożenia i wydawania posiłków (obiadów) dwudaniowych do miejsc zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- do pobrania

—————————————————————————————-

29.11.2018 r

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 33/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu
z dnia 29 listopada 2018r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej polegających na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn na terenie Miasta Przemyśla oraz zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Pobierz ogłoszenie o konkursie ofert

—————————————————————————————-

20.04.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – do pobrania

11.04..2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursów

Rozstrzygnięcie konkursów – do pobrania

21.03.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym
w ramach realizacji projektu wieloletniego: „Aktywny Przemyśl 2014-2020”.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie naboru kandydatów

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursów

Załacznik nr 1 – Konkurs


09.03.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym i zdrowotnym w ramach realizacji projektów wieloletnich: „Przemyśl szanse na zmiany” oraz „Aktywny Przemyśl 2014-2020” opracowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursów.

Załącznik nr 1 – Konkurs – Certyfikowane Szkolenia Zawodowe

Załącznik nr 2 – Konkurs – Stacjonarne Zajęcia Rehabilitacyjne dla 20 osób

Załącznik nr 3 – Konkurs – Stacjonarne Zajęcia Rehabilitacyjne dla 10 osób

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie naboru kandydatów na członków komisji


06.03.2018 r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przestawia – Rozstrzygnięcie konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – do pobrania.

7.02.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym
w ramach realizacji projektu wieloletniego: „Przemyśl szanse na zmiany”.

Załączniki:

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursu

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej.
Załącznik:

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie komisji konkursowej – nabór kandydatów


06.02.2018 r.

Wyniki III tury rekrutacji w ramach projektu “Aktywny Przemyśl 2014-2020”

Lista rankingowa III PROFIL

Lista rankingowa BIERNE

Lista rezerwowa BIERNE

Lista rezerwowa III PROFIL

Lista zakwalifikowanych BIERNE

Lista zakwalifikowanych III PROFIL

 

17.01.2018 r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzonej w ramach projektu „Aktywny Przemyśl 2014-2020” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na terenie Miasta Przemyśla w okresie od 01 września 2016 r. do 31 lipca 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 7.8.2.RPOWP.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wybór oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 1.8.2.RPOWP.2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku

Wybór oferty – materiały szkoleniowe

08.01.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

Unieważnienia zapytania ofertowego nr 10.8.2.RPOWP.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego


08.01.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

Unieważnienia zapytania ofertowego nr 10.8.2.RPOWP.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego


08.01.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 8.8.2.RPOWP.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zawiadomienie o wyborze – 8.8.2.RPOWP.2017


08.01.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 9.8.2.RPOWP.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zawiadomienie o wyborze – 9.8.2.RPOWP.2017


08.01.2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Przemyśl 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: wykonania materiałów szkoleniowych – 33 zestawów (teczka, długopis, notes) dla uczestników/czek projektu „Aktywny Przemyśl 2014-2020”.

Zapytanie ofertowe 1.8.2.RPOWP.2018

Zapytanie ofertowe – MATERIAŁY SZKOLENIOWE — Załączniki do zapytania ofertowego


28.12.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Przemyśl 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: przeprowadzenia grupowych treningów motywacyjnych z elementami społeczno-interpersonalnymi dla uczestników/czek projektu.

Zapytanie ofertowe – Treningi motywacyjne

Zapytanie ofertowe – Treningi motywacyjne – Załączniki do zapytania ofertowego

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Przemyśl 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: przeprowadzenia Warsztatów kompetencji społecznych i osobistych dla uczestników/czek projektu.

Zapytanie ofertowe – Trener PAI

Zapytanie ofertowe trener PAI – Załączniki do zapytania ofertowego

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Przemyśl 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: świadczenia usługi cateringowej dla 18 uczestników/czek projektu podczas treningów motywacyjnych z elementami społeczno-interpersonalnymi.

Zapytanie ofertowe – Catering

Zapytanie ofertowe catering – Załączniki do zapytania ofertowego

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Przemyśl 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: wykonania materiałów szkoleniowych – 33 zestawów (teczka, długopis, notes) dla uczestników/czek projektu „Aktywny Przemyśl 2014-2020”.

Zapytanie ofertowe – Materiały szkoleniowe

Zapytanie ofertowe – MATERIAŁY SZKOLENIOWE — Załączniki do zapytania ofertowego

20.12.2017 r.

Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Aktywny Przemyśl 2014-2020”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/ powiatowe centra pomocy rodzinie; Umowa nr RPPK.08.02.00-18-0024/16-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 września 2016r. do 30 czerwca 2018r.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursów

Załącznik nr 1 – Konkurs Indywidualne Doradztwo Zawodowe

Załącznik nr 2 – Konkurs Certyfikowane Szkolenia Zawodowe

Ogłasza się otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego Aktywny Przemyśl 2014-2020”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/ powiatowe centra pomocy rodzinie; Umowa nr RPPK.08.02.00-18-0024/16-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie naboru kandydatów

10.12.2017 r.

UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art.18a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz upoważnienia Nr 67/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 lutego 2017 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Przemyśl szansę na zmiany”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0056/16-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 października 2016r. do 31 lipca 2018r.

Unieważnienie konkursu – pobierz


11.11.2017 r.

Zarządzenie nr 38/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu w sprawie otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursu.

Ogłoszenie o konkursie.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

6.11.2017 r.

Na podstawie art.18a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz upoważnienia Nr 67/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 lutego 2017 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Przemyśl szansę na zmiany”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0056/16-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 października 2016r. do 31 lipca 2018r.

11.10.2017 r.

Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 11 października 2017r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego: „Przemyśl szanse na zmiany” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursu do pobrania.

O g ł o s z e n i e

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn.zm. ) w związku z art.11 ust.1 i 2, art.13, art. 15 – art. 18a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817
z późn.zm.) oraz upoważnienia Nr 67/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 lutego 2017 r.
– Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji
o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Przemyśl szansę na zmiany”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0056/16-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 października 2016r. do 31 lipca 2018r. zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w poniższym zakresie nastąpi w formie powierzenia
i udzielenia dotacji na sfinansowanie realizacji zadania:

Ogłoszenie o konkursie do pobrania.

Zarządzenie Nr 37/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej do pobrania


29.08.2017 r.
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

31.07.2017 r.
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

Zarządzenie Dyrektora MOPS – konkurs

Załącznik nr 1 – ogłoszenie konkursu

Zarządzenie Dyrektora MOPS – nabór kandydatów z NGO


22.06.2017r.
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

8.06.2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektów wieloletnich

Zarządzenie 24/2017 – Do pobrania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Zarządzenie nr 25/2017 Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

Skip to content