Kadra MOPS

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu
Pan Piotr Hryniszyn 
telefon do sekretariatu: 016 675-21-61

Zastępca Dyrektora ds. pomocy środowiskowej
Pani Elżbieta Herbut
telefon do sekretariatu: 016 675-21-61

Dział Administracyjny
Kierownik Pan Łukasz Kiernozek tel. (16) 675 21 61 wew. 25

Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
Kierownik Pani Ewelina Adamska-Rabiej tel. (16) 675 02 38 wew. 68

Dział Dodatków mieszkaniowych z sekcją ds. dodatku energetycznego, Karty Dużej Rodziny, Przemyskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej oraz stypendiów i zasiłków szkolnych.
Kierownik Pani Jadwiga Świrk (16) 676 94 08 wew. 76

Dział Pomocy Środowiskowej
Kierownik Pan Bartłomiej Fedyk tel. (16) 675 21 61 wew. 39

Dział Finansowo Księgowy
Główny księgowy Pan Wojciech Podgórski tel. (16) 675 21 61 wew. 26

Dział Świadczeń i Dokumentacji
Kierownik Pan Piotr Szczurowski tel. (16) 675 21 61 wew. 39

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej – Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Kierownik Pani Elżbieta Szczurowska tel. (16) 676 94 09 61

Wieloosobowe stanowisko ds. Rehabilitacji Społecznej tel. (16) 675 02 37, (16) 675-02-46;

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Przewodniczący Pani Edyta Witkowska-Mazurek (16) 670-40-33

Biuro Projektów MOPS  tel. (16) 675 21 61 wew. 12

 

Skip to content