Kontakt

Adres e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl

Adres Skrzynki Podawczej EPUAP: /MOPSPrzemysl/SkrytkaESP

Numery telefonów w budynku przy ul. Leszczyńskiego 3

Nazwisko i imię pracownikaNumer wewnętrznyNumer miejski (bezpośredni)
Dział Pomocy Środowiskowej
Fedyk Bartłomiej – Kierownik Działu40(16) 307-14-40
Asystenci Rodziny
Baran Joanna Lekowska Iwona Muzyczka Paulina11(16) 307-14-11
Sekcja ds. DPS i Ośrodków Wsparcia
Fidor Łukasz Lorenz Teresa16(16) 307-14-16
Pracownicy socjalni
Ostrowska Katarzyna11(16) 307-14-11
Bal Katarzyna Bojko Maria Kępczyńska Monika13(16) 307-14-13
Król Marzena Rykowska Elżbieta Wilczek Anna21(16) 307-14-21
Baran Anna Ochenduszkiewicz Agnieszka Trojniarz Ludmiła22(16) 307-14-22
Dyjak Małgorzata Kiełtyka Barbara Wywrot Zofia23(16) 307-14-23
Łamasz Katarzyna Miciak Marek Moroz Ewa 24(16) 307-14-24
Bała Ewa Skrętkowska Dorota Stupak-Sutkowy Agnieszka31(16) 307-14-31
Skubisz Sabina Szewczyk-Skałuba Kamila Trelska Anna32(16) 307-14-32
Banaś Joanna Misieńko Urszula Ogonowska Klaudia Scholl Edyta33(16) 307-14-33
Grochoła-Cielecka Wioleta Molter-Pilawa Iwona Zachajusz Wioletta34(16) 307-14-34
Michałów Urszula37(16) 307-14-37
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Mazek Anna14(16) 307-14-14
Tetera-Bandrowicz Renata15(16) 307-14-15
Dział Administracyjno-Organizacyjny
Kiernozek Łukasz – Kierownik Działu25(16) 307-14-25
Karwowska Joanna27(16) 307-14-27
Szałyga Damian Tyburska Dorota18, 17(16) 307-14-18; (16) 307-14-17
Fedasz Patrycja41(16) 307-14-41
Dział Finansowo-Księgowy
Podgórski Wojciech – Główny Księgowy26(16) 307-14-26
Falger Agnieszka50(16) 307-14-50
Burzańska Sylwia Dzwonnik Karolina Grodecka-Mikulec Kinga Stachura Paulina Wołkow Katarzyna29(16) 307-14-29
Kochman Urszula Pająk Renata35(16) 307-14-35
Kołodziej Ewelina Szłapa Joanna36(16) 307-14-36
Dział Świadczeń i Dokumentacji
Szczurowski Piotr – Kierownik Działu Kosyło Karolina39(16) 307-14-39
Buczyan Robert Kamiński Dariusz Naspińska Agnieszka Sałdan Ewa47(16) 307-14-47
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Szuster Radosław12(16) 307-14-12
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Trojnar Bogusław12(16) 307-14-12
Radca prawny
Pieniążek Jerzy25(16) 307-14-25
Obsługa Informatyczna
Przybyła Mateusz38(16) 307-14-38

Numery telefonów w budynku przy ul. Dworskiego 98

Nazwisko i imię pracownikaNumer wewnętrznyNumer miejski (bezpośredni)
Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
Adamska-Rabiej Ewelina – Kierownik Działu68(16) 675-02-38
Sekcja ds. Świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, pielęgnacyjne
Bobrecka Elżbieta Koba Piotr Warzocha Marta 60(16) 675-02-30
Fundusz alimentacyjny
Krupa-Kałafut Anna Łuczyk Małgorzata62(16) 675-02-25
Sekcja ds. świadczeń 500 PLUS, dodatku osłonowego, węglowego, refundacja VAT
Guśkiewicz Katarzyna Domańska Magdalena63(16) 675-02-31
Sekcja ds. świadczeń rodzinnych
Tenus Dominika69(16) 675-02-34
Obsługa dłużników alimentacyjnych, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
Korab Izabela Zięba Marzena Palko Monika64(16) 675-02-24
PFRON
Czyżowska Ewelina66(16) 675-02-46
Hass Beata Kołeczek Bartosz67(16) 675-02-37
Dział Dodatków Mieszkaniowych
Świrk Jadwiga – Kierownik Działu76(16) 676-94-08
Sekcja ds. stypendiów i zasiłków szkolnych
Kuropaś Renata70(16) 676-94-02
Sekcja ds. dodatku mieszkaniowego
Ogryzek Agnieszka Wawro Artur72(16) 676-94-04
Sekcja ds. KDR, dodatku mieszkaniowego
Miara Anna Sawicka Agnieszka Hawro Bernadetta Olbrycht Katarzyna73(16) 676-94-05
Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Szczurowska Elżbieta – Kierownik Działu Spanier Joanna77(16) 676-94-00
Foryś Artur Semp Agnieszka74(16) 676-94-06
Koba Sylwia Sajdak Marzena74(16) 676-94-06
Cwynar  Renata Kotowicz Alicja77(16) 676-94-00
Stecura Katarzyna77(16) 676-94-00
Asystenci Rodziny
Leśko Alicja Zitek Alicja77(16) 676-94-00
Skip to content