Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.
ul. Leszczyńskiego 3 – 37-700 Przemyśl.

telefony:

Siedziba główna: (16) 675-21-61; Faks: (16) 676-88-94 ;
ul. Stanisława Leszczyńskiego 3;

Świadczenia Rodzinne: (16) 675-02-30; (16) 675-02-24; (16) 675-02-31;

ul. Aleksandra Dworskiego 98;

Fundusz Alimentacyjny: (16) 675-02-25;

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych: {16) 676-94-03

ul. Aleksandra Dworskiego 98;

Pomoc dla osób niepełnosprawnych: (16) 675-02-37;
ul. Aleksandra Dworskiego 98;

Piecza zastępcza: (16) 676-94-07; (16) 676-94-00;
ul. Aleksandra Dworskiego 98;

Dodatki mieszkaniowe: (16) 676-94-05;
ul. Aleksandra Dworskiego 98;

Stypendia: (16) 676-94-02;
ul. Aleksandra Dworskiego 98;

Kierowanie do DPS: (16) 675-21-61 wew. 16;
ul. Stanisława Leszczyńskiego 3;

Telefony MOPS ul. Dworskiego 98

 

Dział

 

 

Telefon

Dział świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych 500+

(016) 675-02-01

(016) 675-02-31

(016) 675-02-30

Dział alimentacyjny

(016) 675-02-25

(016) 675-02-24

PFRON

(016) 675-02-46

(016) 675-02-37

Dział dodatków mieszkaniowych

(016) 676-94-04

(016) 676-94-05

STYPENDIA

(016) 676-94-02

Rodzinna piecza zastępcza

(016) 676-94-06

(016) 676-94-07

(016) 676-94-00

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – (016) 676-94-03

Adres e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl

Skip to content