Relacja ze szkolenia dla Rodzin Zastępczych funkcjonujących na terenie Przemyśla

W dniu 10 listopada 2023 r., w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji  Nauczycieli w Przemyślu, odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu miasta Przemyśla.

Tematem szkolenia było „Jak pomóc dziecku w uczeniu się”.

Podczas  spotkania zostały omówione zagadnienia z neurodydaktyki – jak  wykorzystać potencjał dziecięcego mózgu oraz metody, techniki i sposoby  pomocne w procesie uczenia się.

Szkolenie prowadziły Pani Dorota Mech – Kuchcińska oraz  Pani Małgorzata  Podolak – nauczyciele konsultanci PCEN w Przemyślu.

Wszystkim  zaproszonym prelegentom składamy serdeczne podziękowania za wkład,  profesjonalizm i współpracę  na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w naszym mieście.