Stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje, że:

  • od 01 do 15 września 2023 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2023/2024;

Wnioski na stypendium szkolne można składać w formie tradycyjnej w w/w terminie:

 – w budynku MOPS przy ul. Leszczyńskiego 3 w biurze obsługi klienta, stanowisko  nr 4
 – wrzucić bezpośrednio do urny podawczej przy ul. Leszczyńskiego 3,
 – przesłać za pośrednictwem poczty polskiej. (liczy się data stempla pocztowego).

Na stronie internetowej  MOPS Przemyśl jest dostępny KALENDARZ WIZYT umożliwiający umówienie wizyty w celu złożenia wniosku.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności będą przyjmowani Klienci na podstawie umówionej wizyty. Osoby bez ustalonego terminu wizyty, będą oczekiwały na wolne miejsce.

Dostęp do kalendarza znajduje się w kilku miejscach na naszej stronie pod adresem: https://mops.przemysl.pl/kalendarz-wizyt

Wnioski w formie tradycyjnej na w/w świadczenie  dostępne są w budynku MOPS przy
ul. Leszczyńskiego 3, ul. Dworskiego 98 oraz na stronie internetowej tut. Ośrodka.