Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2023-2030”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, iż 28 czerwca 2023 roku – zakończyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2023-2030”. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu objęcie wsparciem osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych warunków funkcjonowania społeczności lokalnej w perspektywie obejmującej lata 2023-2030.

Projekt Strategii wraz z ankietą konsultacyjną w wersji elektronicznej dostępny był dla mieszkańców Przemyśla w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu – www.bip.przemysl.pl, na stronach internetowych: www.przemysl.pl, www.mops.przemysl.pl

Projekt Strategii wraz z ankietą konsultacyjną w wersji papierowej udostępniony został w Punktach Informacyjnych w siedzibie Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, pok. 1/2 od poniedziałku, od godz. 7:00 do godz. 15:00, oraz Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku, od godz. 7:30 do 15:30.

Podczas konsultacji do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2023 – 2030” nie wpłynęły żadne propozycje i uwagi.

W związku z powyższym przygotowany projekt zostanie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej w Przemyślu.