Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2023-2030”

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2023-2030”.

Z treścią dokumentu zapoznać się można:

  • w punkcie konsultacyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, przy ulicy Leszczyńskiego 3, pokój 1/2 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 16 307-14-12 (godziny pracy punktu będą uzależnione od zainteresowania mieszkańców i mogą wykraczać poza normalny czas pracy MOPS w Przemyślu).
  • w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 5 od poniedziałku do piątku, od godz. 7:30 do godz. 15:30.
  • pod linkiem:SRPS-2023-2030-projekt-do-konsultacji

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do dnia 28.06.2023r.:

  1. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, na ulicy Leszczyńskiego 3, pokój 1/2 od poniedziałku do piątku, od godz. 7:00 do godz. 15:00,
  2. w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, od godz. 7:30 do godz. 15:30.
  3. do skrzynki podawczej znajdującej się przy budynku MOPS w Przemyślu na ulicy Leszczyńskiego 3  –  wejście od podjazdu dla ON lub od parkingu,
  4. przesłać pocztą tradycyjną na adres MOPS ul. Leszczyńskiego 3 albo elektroniczną na adres sekretariat@mops.przemysl.pl . Na kopercie (lub w tytule e-maila) należy wpisać „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2023-2030”,

Formularz konsultacji jest również do pobrania w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, na ulicy Leszczyńskiego 3, pokój 1/2 i w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 5 lub pod linkiem Formularz-konsultacji

ZAŁĄCZNIKI: