Informacja o zakończeniu naboru

Informacja o zakończeniu naboru:

I. Nabór prowadzono na stanowisko pracy: Informatyk

II. Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: po przeprowadzeniu wstępnej analizy dokumentów, Komisja ds. Naboru stwierdziła, że oferta która wpłynęła do Ośrodka nie spełniała wymagań niezbędnych postawionych w ogłoszeniu, wobec czego nabór został zakończony.

Dyrektor

mgr Piotr Hryniszyn