Informacja o możliwości ubiegania się o zwiększenie limitu zużycia energii elektrycznej dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny

Osoby kwalifikujące się do posiadania Karty Dużej Rodziny (a jeszcze jej nie posiadające) i chcące skorzystać z limitu zużycia energii elektrycznej do 3MWh (termin składania oświadczeń do 30 czerwca 2023 r. w Zakładzie Energetycznym) powinny złożyć wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny do 30 maja 2023 r. z powodu oczekiwania na termin rozpatrzenia wniosku i przyznanie kart.