Informacja o wynikach naboru

Przemyśl, dnia 21.04.2023 r.

A.LK.111.1.3.23

Informacja o wynikach naboru

  1. Nabór prowadzono na stanowisko pracy: Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej.
  2. Imię i nazwisko wybranego kandydata:
 Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkania
 Elżbieta RykowskaBolestraszyce
  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Elżbieta Rykowska spełnia wymogi określone w ogłoszeniu jako niezbędne. Za jej wyborem przemawia długi staż pracy
    w jednostce pomocy społecznej, odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz poziom
    i jakość wykształcenia. Ponadto przedstawiona przez kandydatkę koncepcja rozwoju komórki organizacyjnej wpisuje się w oczekiwania Dyrekcji oraz potrzeby środowiska lokalnego Miasta Przemyśla.

Dyrektor MOPS

mgr Piotr Hryniszyn