Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w otwartym naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

Przemyśl, dnia 20.04.2023 r.

A.LK.111.1.1.23

Protokół

            Komisja, której celem jest przeprowadzenie procedury naboru dokonała wstępnej analizy złożonych ofert. W jej wyniku stwierdzono, że do 18.04.2023 r. wpłynęła 1 oferta.

Oferta spełniająca wymagania niezbędne:

 Lp.Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkania
 1.Rykowska ElżbietaBolestraszyce

Wskazana kandydatka została zakwalifikowana do kolejnego etapu naboru.

Komisja w składzie:

Piotr Hryniszyn – Dyrektor MOPSWojciech Podgórski – Główny Księgowy
Łukasz Kieronozek – Kierownik Działu Administarcyjno – OrganizacyjnegoPatrycja Fedasz – Konsultant