Dodatek elektryczny – NOWY WZÓR WNIOSKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje, że można składać wnioski na dodatek elektryczny,

Dodatek elektryczny  przysługuje tym, którzy do ogrzewania domu wykorzystują prąd.

Dodatek elektryczny to jednorazowa pomoc.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej:

 1. 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh oraz
 2. 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh – wówczas aby uzyskać dodatek w podwyższonej kwocie do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek do prądu mogą otrzymać osoby, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem przy pomocy takich urządzeń jak pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery. Te ostatnie nie mogą służyć tylko do ogrzewania wody wykorzystywanej do łazience/kuchni. Muszą służyć do ogrzewania domu.

Trzeba wiedzieć, że właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Należy  wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony.

Nowe przepisy mówią, że “jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny”.

Przesłanki do wypłaty dodatku elektrycznego w przypadku takich gospodarstw domowych zostaną ustalone decyzją administracyjną, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z którego będzie wynikać zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Wnioski można składać:

 1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
 2. tradycyjnie (papierowo) :
  • W Biurze Obsługi Klienta – Stanowisko nr 4 przy ul. Leszczyńskiego 3, Parter.
  • wrzucając wniosek do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy ul. Leszczyńskiego 3 (wejście od strony parkingu) oraz w Punkcie Obsługi Klienta (urna),
  • lub wysyłając wniosek pocztą na adres MOPS Przemyśl  ul. Leszczyńskiego 3,
   37-700 Przemyśl.