„Powrót do zdrowia – powrót do pracy”  – projekt adresowany do osób po  kryzysie psychicznym

Kompleksowa rehabilitacja to rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy.

Głównym celem programu ,,Powrót do zdrowia – powrót do pracy” jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników – osoby po kryzysie psychicznym, lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej. Dlatego główną rolę odgrywa tu moduł zawodowy. Pogram obejmuje także moduł medyczny (zabiegi fizjoterapeutyczne) i moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

Projekt skierowany jest do tych wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.

Informacje na temat projektu i warunków uczestnictwa w nim można uzyskać kontaktując się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.

https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/powrot-do-zdrowia-powrot-do-pracy-po-kryzysie-psychicznym-3/