21 listopada – Dzień Pracowników Służb Społecznych

Każdego roku 21 listopada to dzień szczególnego wyrazu uznania dla pracowników służb społecznych, zwłaszcza pracowników socjalnych.

Pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi, wychowawcy i wszyscy pełniący służbę społeczną to pracownicy, którzy niezależnie od warunków niosą pomoc osobom, które jej potrzebują.

Wymaga to z ich strony zaangażowania, wiedzy, wrażliwości i profesjonalizmu, umiejętności dostrzegania człowieka z jego problemami, możliwościami i potrzebami.

Dlatego już składamy im podziękowania i wyrazy uznania, a także życzenia wszelkiej pomyślności..