Poradnik ,,Polityka senioralna”

„Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces” to publikacja poświęcona tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną.

Poradnik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców w lokalnych środowiskach, którzy chcą poznać istotę prac nad polityką senioralną i być może włączyć się w ich przebieg. Przydatny będzie także dla pracowników administracji samorządowej koordynujących tego rodzaju poczynania, bądź przygotowujących się do procesu wypracowania lokalnej polityki senioralnej w swojej gminie.

Poradnik „Polityka senioralna w praktyce” zawiera wiedzę teoretyczną, przykłady i liczne praktyczne wskazówki. Opracował go dr Sławomir Doburzyński, autor książek z dziedziny rozwoju regionalnego, publicysta, autor i współautor dokumentów strategicznych i koncepcji rozwoju, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Publikacja powstała pod auspicjami Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina i stanowi podsumowanie dwuletniego projektu „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów” realizowanego dzięki wsparciu z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Można go pobrać bezpłatnie pod adresem:
http://www.radnysenior.pl/bezplatny-poradnik-na-temat-polityki-senioralnej/