Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informujemy, że od dnia 26 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu przyjmowane będą  wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, to jest:  

  • pelletu drzewnego,
  • drewna kawałkowego lub innego rodzaju biomasy,
  • gazu LPG,
  • oleju opalowego.

O świadczenie mogą się ubiegać gospodarstwa domowe.

UWAGA: dodatkiem nie są objęte gaz ziemny sieciowy i gaz z tzw. butli gazowych.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30 listopada 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) –od 26 września 2022 r. 30 do listopada 2022 r. w budynku przy ul. Leszczyńskiego 3 – punkt przyjęć przy bocznym wejściu w godz. od 8.00 do 14.30.;
  • wrzucając wniosek do urny podawczej zlokalizowanej przy ul. Leszczyńskiego 3  od godz. 7.00 do godz. 18.00 (po godz. 14.30 wejście od strony parkingu).
  • pocztą tradycyjną na adres MOPS Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl.

Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków oraz wpisywanie (czytelne) adresu e-mail, na który będzie wysyłana informacja o przyznaniu dodatku.

Wzór wniosku do pobrania: