Informacja w sprawie wniosków o wypłatę dodatku na opał inny, niż węgiel

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do naszego Ośrodka w sprawie możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku na zakup opału innego niż węgiel, tj. drewna kawałkowego, pelletu, gazu LPG lub oleju opałowego, informujemy, że tut. Ośrodek aktualnie nie przyjmuje wniosków w tej sprawie.

Wnioski będzie można składać po wydaniu rozporządzeń wykonawczych w wyznaczonej przez Prezydenta Miasta jednostce organizacyjnej.