Komunikat

Informujemy, że począwszy od dnia 1 lipca 2022 r. wniosek o świadczenie pieniężne
z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony po wskazanym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o świadczenie pieniężne, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia 30 czerwca 2022 r., składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.