Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym tego państwa.

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 lipca 2022r. do 14 lipca 2022r. podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022r. 

            Wnioski składa się na formularzu według wzoru o oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022r.

Wnioski należy składać w budynku MOPS ul. Leszczyńskiego 3 w biurze obsługi klienta na stanowisku nr 4.