Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Nazwa projektu/programu:

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Krótki opis projektu/programu:

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat
i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa
i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Wartość dofinansowania:

 91 820,00 zł

Całkowita wartość:

91 820,00 zł

Nazwa funduszu: 

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19