Od dnia dzisiejszego ulega zmianie organizacja przyjmowania stron w obu budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

W budynku przy ul. Leszczyńskiego 3 utworzono BIURO ds. OBSŁUGI KLIENTA wraz z BIUREM PODAWCZYM (parter, wejście główne), czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 🕗 do 14.30 🕤 z przerwą od 11.30 do 11.50.

Biuro ds. obsługi klienta składa się z następujących stanowisk:

🔰 Stanowisko nr 1️⃣ i nr 2️⃣
▪︎ pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

🔰 Stanowisko nr 3️⃣
▪︎ świadczenia z zakresu pomocy społecznej (m.in. zasiłek stały, zasiłek celowy, zasiłek okresowy, pomoc w formie dożywiania),

🔰 Stanowisko nr 4️⃣
▪︎ dodatek mieszkaniowy, stypendium i zasiłek szkolny, świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

🔰 Stanowisko nr 5️⃣
▪︎ świadczenia rodzinne i alimentacyjne (m.in. dodatek osłonowy, świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – tzw. „becikowe”, fundusz alimentacyjny).

⚠️ UWAGA. Ponadto w miejscu dotychczas funkcjonującego Punktu Obsługi Klienta przy ul. Leszczyńskiego 3 (boczne wejście) utworzono:

🔰 Stanowisko nr 6️⃣ ds. obsługi petenta na wezwanie pracownika do uzupełnienia formalności (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem na wyznaczony dzień i godzinę).

⚠️ Równocześnie w budynku MOPS przy ul. Dworskiego 98 w miejscu dotychczasowego Punktu Obsługi Klienta utworzono:

🔰 Stanowisko nr 7️⃣ ds. obsługi petenta na wezwanie pracownika do uzupełnienia formalności (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem na wyznaczony dzień i godzinę),

🔰 Stanowisko nr 8️⃣ ds. Rehabilitacji Społecznej (PFRON) i stanowisko ds, obsługi Karty Dużej Rodziny i Przemyskiej Karta Rodziny Wielodzietnej 3+.

➡️ Działamy dalej dla Was