Informacja w zakresie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W związku z otrzymaną dyspozycją, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu uprzejmie informuje mieszkańców miasta Przemyśla, że z dniem dzisiejszym przejmuje zadanie o którym mowa w  art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz. U. poz. 583)

– w zakresie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zlecone zadanie będzie realizowane w głównej siedzibie ośrodka,
tj. przy ul. Leszczyńskiego 3.

Wnioski można obecnie składać osobiście
w nowoutworzonym  Biurze Obsługi Klienta w godzinach 8.00-14.30 (od poniedziałku do piątku) – stanowisko nr 5 (dodatki mieszkaniowe, stypendia i zasiłki szkolne),
lub poprzez skrzynkę podawczą od 7.00 do 18.00 umiejscowioną przy bocznym wejściu do budynku (dla osób niepełnosprawnych).

W godzinach zamknięcia budynku głównego dostęp do skrzynki możliwy jest wyłącznie od strony parkingu MOPS Przemyśl.

Wniosek o:

  • przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania
    i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  • Kartę zakwaterowania cudzoziemca

można pobrać ze strony www.mops.przemysl.pl