ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

na realizację w 2022 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego”.

Działając na podstawie art.15 ust.2h i ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn. zm. ) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza wynik konkursu na realizację zadania, o którym mowa poniżej.

Nazwa zadania

Zlecenie w formie powierzenia realizacji w 2022 roku  Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego”.

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
        Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego23 37-700 Przemyśl                    389.200,00 zł                389.200,00 zł    Oferta spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego              i wolontariacie ( Dz.U. z 2020r., poz.1057                  z późn.zm.) oraz    w ogłoszeniu           o otwartym konkursie ofert                                     196,25          

Przemyśl, dnia 31 marca 2022 r.