Informacja dotyczy udziału w Programie Osłonowym  „Teleopieka dla potrzebujących seniorów 65+ z terenu Miasta Przemyśla na 2022 rok”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje, że przystąpił do programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

MOPS będzie realizował  Moduł II tego Programu, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. “opieki na odległość”.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej mieszkających na terenie Miasta Przemyśla zostanie zapewniony dostęp do tzw. “opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy
z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum teleopieki.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

“Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie do 7 kwietnia 2022 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

ZGŁOSZENIE PRZYJMUJE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMYŚLU

KONTAKT:

ul. Leszczyńskiego 3 ,37-700 Przemyśl
e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl
telefon: (16) 307-14-27

UDZIAŁ W PROGRAMI JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY