W dalszym ciągu nie możemy udzielić kompleksowej informacji dotyczących świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

informujemy, że z uwagi na trwający proces legislacyjny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w dalszym ciągu nie udziela żadnych informacji dotyczących świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie prosimy o śledzenie bieżących komunikatów umieszczanych na stronie https://mops.przemysl.pl/  oraz na stronie MOPS Przemyśl na portalu społecznościowym Facebook.