UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych   w formie noclegowni w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. i od dnia 01 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

            Działając na podstawie art.18a ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm. ) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Przemyślu u n i e w a ż n i a  otwarty konkurs ofert z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty.

  Zadanie nr 1.

Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych       w formie noclegowni – brak rozstrzygnięcia.

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
    brak oferty           0,00 zł           0,00 zł        brak oferty                0,00          

Zadanie nr 2.

Wspieranie działalności polegającej za zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych       w formie ogrzewalni – brak rozstrzygnięcia.

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
    brak oferty             0,00 zł           0,00 zł         brak oferty              0,00           

Przemyśl, dnia 10 stycznia 2022 r.