Szkolenie dla rodzin zastępczych

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej to ciągłe stawianie czoła wyzwaniom związanym z opieką i wychowaniem powierzonego dziecka 👪
Jednak rodzice zastępczy nie pozostają sami – wspierają ich koordynatorzy pieczy zastępczej 👥
Dla rodzin zastępczych są także organizowane szkolenia, na których mogą poszerzyć  swoją wiedzę 🧑‍🏫
W listopadzie 2021 r. rodziny zastępcze mieszkające na terenie Przemyśla wzięły udział w szkoleniu na temat zaburzeń lękowych u dzieci, sposobów ich zapobiegania i przeciwdziałania 🧏
Przemyscy rodzice zastępczy chętnie biorą udział w takich szkoleniach, a jak sami przyznali, to było niezwykle przydatne  w codziennej pracy z dziećmi 👫🧑‍🤝‍🧑
Serdecznie podziękowania kierujemy dla prowadzących Pani Małgorzaty Matwiej i Pani Marioli Stasieczek.
Czy wiesz, że i Ty możesz pomóc dzieciom, które z różnych względów nie mogą przebywać w rodzinie biologicznej?
Stale poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych, którzy będą w stanie zapewnić prawidłowy rozwój dzieciom.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu 🔻🔻🔻
☎️ 16 676 94 07