INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Usługa sprawienia  około 13 pogrzebów przez Gminę Miejską Przemyśl tzw. pochówku  socjalnego na rok 2022.Zamawiający informuje, że powierza realizację usługi Wykonawcy pn.: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104,
37-700 Przemyśl
za cenę: 31 200,00 zł  brutto.