WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ
REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje
projekt pn. „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ
REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY”.

Program rehabilitacji kompleksowej proponuje szereg rozwiązań (pod
okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty) mających
na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia.
Adresowany jest do osób, które wskutek doznanego urazu,
zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w
okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować aktywności zawodowej.

Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do projektu i jest mieszkańcem
województwa podkarpackiego zostanie skierowana do Ośrodka
Rehabilitacji Kompleksowej w Nałęczowie.

Tam, dla każdego z uczestników, zostaje przygotowany indywidualny plan
działania.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności nie jest konieczne.

Średni czas pobytu w ośrodku wynosi 5-6 miesięcy. Liczba godzin
wsparcia przypadająca na uczestnika w ciągu dnia to 6 do 8 godzin.
Wsparcie jest realizowane w ramach 3 modułów: zawodowego,
psychospołecznego i medycznego, przy czym moduł zawodowy jest
przeważający.

Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania
dotyczące aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan
zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć
pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

W przypadku zainteresowania projektem prosimy o kontakt z Oddziałem
Podkarpackim PFRON tel. 17 28 39 318 lub 882 789 258, osoba do kontaktu
Agnieszka Ulak, rekrutacja trwa.