Rozeznanie w środowisku Gminy Przemyśl w sprawie potrzeb w realizacji programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Przemyśl w sprawie potrzeb w realizacji programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w terminie do 8 Listopada 2021 r. Ankieta jest skierowana do dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych z terenu Gminy i ma na celu rozeznanie potrzeb udzielania pomocy w formie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w mieście Przemyśl.

Ankieta można wypełnić w formie elektronicznej- preferowany sposób: https://forms.gle/yuV4GhCxDtvU5CoK7

Ankietę można również przesłać przesłać na adres e-mail: biuro-projektu@mops.przemysl.pl lub złożyć w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu.
Forma papierowa w załączeniu.
Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.

Celem działania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych. W centrum może być realizowana również usługa opieki wytchnieniowej.
Centra mają na celu uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia osobom dorosłym możliwości zamieszkiwania w formie całodobowego pobytu lub pobytu dziennego.