W A Ż N E

Odbiór decyzji na zasiłek rodzinny / specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2021/2022

  • od 11.10.2021r. – wnioski złożone od 01.07.2021r. do 31.08.2021r.

  • od 15.11.2021r. – wnioski złożone od 01.09.2021r. do 30.09.2021r.

  • od 1.12.2021r. – wnioski złożone od 01.10.2021 r. do 31.10.2021r.

Decyzje należy odbierać w budynku MOPS przy ul. Dworskiego 98.