Punkty przyjęć

Pracownicy MOPS w Przemyślu w punkcie przyjęć wniosków w siedzibie głównej Ośrodka przy ul. Leszczyńskiego 3 – obsługują Klientów w godzinach 8.30 – 14.30 w dni robocze.

Pracownicy MOPS w Przemyślu w punkcie przyjęć wniosków w siedzibie przy ul. Dworskiego 98 – obsługują Klientów w godzinach 8.00 – 15.00 w dni robocze.