Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców Przemyśla w wieku aktywności zawodowej do uczestnictwa w pilotażowym programie Aktywny Samorząd.

Termin składania wniosków w zakresie Modułu I upływa w dniu 31 sierpnia 2021 r.

– dofinansowanie likwidacji bariery transportowej (pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, potrzebnego oprzyrządowania samochodu),

– dofinansowanie likwidacji bariery w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,

– dofinansowanie bariery w poruszaniu się (zakup wózka inwalidzkiego lub skutera z napędem elektrycznym, serwis wózka, zakup i serwis protezy kończyny na co najmniej III poziomie jakości,

– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Szczegółowe informacje: MOPS, ul. Dworskiego 98 nr tel. 16 6750237, 16 6750246

www.pfron.org.pl       www.mops.przemysl.pl