Wnioski na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 sierpnia 2021 r. można składać wnioski na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. W składanych wnioskach należy dokładnie
i czytelnie wpisać:

– imię i nazwisko dziecka,

– pełną nazwę placówki oświatowej do której dziecko uczęszcza wraz ze wskazaniem adresu jej siedziby.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w miesiącu sierpniu br., należy przedłożyć zaświadczenia
i oświadczenia o uzyskanych dochodach w miesiącu lipcu br. wraz z oświadczeniem
czy w miesiącu sierpniu br. nastąpiła bądź nastąpi zmiana sytuacji dochodowej.