Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

na realizację w 2021 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego”.

Działając na podstawie art.15 ust.2h i ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm. ) oraz upoważnienia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 07 maja 2019 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza wynik konkursu na realizację zadania, o którym mowa poniżej.

Nazwa zadania

Zlecenie z formie powierzenia realizacji w 2021 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego”.

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych w trakcie oceny
      Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 23;   37-700 Przemyśl          103.518,00 zł          103.518,00 złOferta spełnia wymagania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2020 r., poz.1057) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert193,75

Przemyśl, dnia 17 czerwca 2021 r.