Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) od 1 kwietnia 2021 r.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje, że od dnia 1 kwietnia 2021 r. wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) należy składać w skrzynce podawczej umieszczonej przy ul. Leszczyńskiego 3 jak również za pośrednictwem: – portalu Emp@tia, – operatora pocztowego, – a także systemu bankowości elektronicznej i PUE ZUS