Informacja ws. realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Przemyśla

Gmina Miejska Przemyśl za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu realizuje dla niepełnosprawnych mieszkańców Przemyśla pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w następującym zakresie:
I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.


II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski w formie elektronicznej można składać na bezpłatnej platformie – sow.pfron.org.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
Szczegółowe informacje na temat realizacji programu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl,
tel.: 16/675-02-46, 16/675-02-37; e-mail: pfron@mops.przemysl.pl
www.pfron.org.pl http://www.mops.przemysl.pl

Plakat informacyjny programu "Aktywny Samorząd"
Plakat: Informacja ws. realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Przemyśla