Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców Przemyśla do składania wniosków o:

– dofinansowanie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego oraz znacznego stopnia niepełnosprawności w zakresie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,  likwidacji  barier  architektonicznych w miejscu zamieszkania, w tym np. o dostosowanie łazienki do potrzeb osób z problemami w poruszaniu się i niedowidzących, likwidacji barier technicznych oraz w komunikowaniu się, w tym zakupu np. komputera/laptopa, smartfona,

– dofinansowanie dla wszystkich osób niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze współfinansowane przez NFZ.

Szczegółowe informacje: MOPS, ul. Dworskiego 98,     nr tel. 16 6750237, 16 6750246

www.pfron.org.pl       www.mops.przemysl.pl