“Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.

Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią im się płaci“.

W bolesnych chwilach smutku i żałoby przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia naszej koleżance

Pani Elżbiecie Mączyńskiej

z powodu śmierci

Ojca

Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu

Nekrolog