Od 1 lutego drogą elektroniczną można składać wnioski o “500 plus” na nowy okres świadczeniowy

Trwający obecnie  – od 1 lipca 2019 okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego trwa do 31 maja 2021 r.

Od 1 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy  trwający do 31 maja 2022 roku.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. będzie złożenie wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • przez bankowość elektroniczną oraz
  • portal PUE ZUS.

Nie jest poprawną formą złożenie wniosku wysłanego przez e-mail.

Wypłata świadczenia 500 plus jest zależna od terminu złożenia wniosku.
Terminy wypłat świadczenia wychowawczego:

  • osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia 2021r., pieniądze otrzymają do 30 czerwca 2021r ;
  • osoby, które złożą wniosek od 1 maja do 31 maja 2021r., pieniądze otrzymają do 31 lipca 2021r.;
  • osoby, które złożą wniosek od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., pieniądze otrzymają do 31 sierpnia 2021r.;
  • osoby, które złożą wniosek od 1 lipca do 31 lipca 2021r., pieniądze otrzymają do 30 września 2021r.;
  • osoby, które złożą wniosek od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r., pieniądze otrzymają do 31 października 2021r.

Przyznane świadczenie wychowawcze nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o przyznaniu świadczenia na podany we wniosku adres e-mail.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności zmian w sytuacji rodzinnej lub wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenie wychowawcze. Niepoinformowanie organu o powyższych zmianach może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Plakat promujący program "Rodzina 500+"