Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Przemyśla w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

Zadanie nr 1.

Finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta Przemyśla usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
      Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej            ul. Piłsudskiego 23;   37-700 Przemyśl          1.494.720,00 zł          747.360,00 złOferta spełnia wymagania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2020 r., poz.1057) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert                 91,40

Zadanie nr 1.

Finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta Przemyśla usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
  Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK ul. Glazera 9 37-700 Przemyśl         1.494.720,00 zł         747.360,00 złOferta spełnia wymagania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020 r., poz.1057) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert                              91,40          

Zadanie nr 2.

Finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz z osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
      Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej            ul. Piłsudskiego 23;   37-700 Przemyśl              403.700,00 zł           403.700,00 zł   Oferta spełnia wymagania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020 r., poz.1057) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert                           99,00           

Zadanie nr 3.

Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym na terenie miasta Przemyśla

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
      Caritas Archidiecezji Przemyskiej            ul. Kapitulna 1;   37-700 Przemyśl              48.000,00 zł             48.000,00 zł   Oferta spełnia wymagania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020 r., poz.1057) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert                           93,00            

Zadanie nr 4.

Finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Przemyśla

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
      Koło Przemyskie Towarzystwa im. Św. Brata Alberta ul. Focha 12;   37-700 Przemyśl              175.000,00 zł             175.000,00 zł   Oferta spełnia wymagania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020 r., poz.1057) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert                           90,00           

Zadanie nr 7.

Finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla i innych powiatów   w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
      Towarzystwo Nasz Dom Al. Zjednoczenia 34 01-830 Warszawa              1.484.485,00 zł             1.484.485,00 zł   Oferta spełnia wymagania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020 r., poz.1057) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert                           98,00           

            Na zadanie nr 2 – “Finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz z osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla” wpłynęła także druga oferta Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Przemyślu, ale w ocenie Komisji Konkursowej otrzymała 86,20 pkt i nie została rekomendowana do realizacji zadania publicznego.

            Na zadania nr 5 i 6 – tj. “Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni” i ” Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób w formie ogrzewalni” – nie wpłynęły żadne oferty.

Przemyśl, dnia 31 grudnia 2020 r

.