Zapraszamy do bezpośredniego wybierania numerów wewnętrznych lub miejskich.

Numery telefonów do pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodziny a także PFRON i PZOON w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu.☎️ Prosimy o wybranie numeru wewnętrznego, co przyspieszy bezpośredni kontakt z Państwa pracownikiem socjalnym

Telefony wewnętrzne do asystentów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
Telefony wewnętrzne do pracowników socjalnych