Ogłoszenie o naborze deklaracji na listę rezerwową do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że od dnia 09.07.2020 r. trwa nabór deklaracji na listę rezerwową do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”.

W ramach projektu właściciele nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl, nie posiadający dostępu do sieci ciepłowniczej będą mogli uzyskać dofinansowanie do 85% m.in. na wymianę dotychczasowych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne kotły na gaz i biomasę (pellet).

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje oraz wzory niezbędnych dokumentów są dostępne w wersji elektronicznej w zakładce „Wymiana źródeł ciepła – dotacje” na stronie internetowej Gminy Miejskiej Przemyśl www.przemysl.pl

Deklaracje dotyczące udziału w projekcie można składać osobiście (pokój 32, I piętro, ul. Ratuszowa 1, po uprzednim telefonicznym kontakcie pod numerem telefonu 16 675 20 52) lub pocztą tradycyjną (w Kancelarii Ogólnej – Rynek 1), od poniedziałku do piątku.